state planning | erfrecht | erfbelasting | tim van dasselaar | familierecht

GoedGeld gaat over familierecht

Bij familierecht komt alles samen

Met familierecht komt alles samen. Gesprek en overleg is heel belangrijk. WIj gaan hier zorgvuldig mee om.

Bij erfrecht, erfbelasting en de afwikkeling van nalatenschappen spelen  juridische en financiële kwesties een belangrijke rol. Het verlies van een iemand door overlijden brengt al genoeg emotionele uitdagingen met zich mee; het is daarom van groot belang om een betrouwbare persoon te hebben die je door het juridische en financiële doolhof kan leiden. Onze dienstverlening op dit gebied is erop gericht om jou makkelijker te maken en je te voorzien van deskundig advies, zodat je je kunt concentreren op wat echt belangrijk is. 

Alles valt onder familierecht

Alles is familie

We staan er niet altijd stil dat de manier we de families in de wet is georganiseerd.
De wetgever heeft er een heel wetboek over geschreven. Dat gaat over hoe we ons verhouden tot elkaar.
Dus als je gaat samenwonen of trouwen, dan mag je afspraken met elkaar maken. En dit is eigenlijk heel belangrijk. Want we weten dat een relatie altijd weer zal eindigen, hetzij bij leven, hetzij bij overlijden. En bij dat einde van de relatie gaan we kijken welke afspraken we in het begin met elkaar hebben gemaakt Als deze afspraken bij de start van de relatie niet helder 

waren, dan krijgen we op het einde daar last van. Ddan gaan we met inzicht dat we dan hebben, proberen te bedenken wat we bedoeld zouden hebben, zoveel jaar geleden>
U voelt 'em al, denk ik. Dit is een bron van conflicten en ruzie.
Daarom hebben in GoedGeld een maniet bedacht om dit beter te doen, waardoor ruzies worden voorkomen.
Om dat goed te doen brengen we alles samen. Fiscaal en juridisch en de financiele planner die de verschillende vakgebieden aan elkaar weet te verbinden.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van interessante weetje over Estate Planning? Meld je dan aan met uw mail adres.

Contact

Crabethstraat 69
2801 AM Gouda
Nederland

0182-531517
info@timvandasselaar.nl
www.GoedGeld.nl