01-12-2022

Een testament

Een testament is belangrijk voor jezelf én ook voor diegenen die je nalaat.
Als je niet duidelijk maakt wat je wil, dan gaan erfgenamen gissen als je er niet meer bent.
Je kunt er maar beter duidelijk over zijn.

Aandachtspunten bij opstellen van een testament.

Wat bepaal je in een testament?

1.  Je kunt een andere erfgenamen benoemen

Volgens het wettelijk erfrecht is je getrouwde of geregistreerde partner je erfgenaam en als je kinderen hebt, dan zijn je kinderen ook je erfgenaam.
Andere partners zoals samenwonende partners zijn nooit je erfgenaam, tenzij je dit vastlegt in een testament,

Bij samenwonende partners en (on)gehuwde stellen zonder kinderen is het dus belangrijk om via een testament de erfgename te benoemen.
Bij samenwoners erft de partner dus niet automatisch, maar gaat de nalatenschap naar ouders, broers en zussen van de overledene. 
Voor ouderen zonder kinderen kan het ook verstandig zijn om erfgenamen aan te wijzen, omdat anders verre nichten en neven erven. En mogelijk dat je daar zelf een keuze in wilt maken. 

2. De uitsluitingsclausule

Door het toepassen van de uitsluitingsclausule kun je bepalen, dat als je iemand iets nalaat, het nooit door een verdeling bij iemand anders terecht komt. Iemand die iets erft, behoudt het altijd als privébezet. Dus ook bij een echtscheiding. Vaak moeten echtgenoten delen wat ze hebben ontvangen, tijdens het huwelijk. Een erfenis hoeft niet te worden verdeeld, als je als erflater de uitsluitingsclausule toepast.

Veel ouders willen niet de helft van wat ze aan hun kinderen nalaten, bij een echtscheiding door de (ex-)schoonzoon of (ex-)schoondochter kan worden meegenomen.

3. Besparen erfbelasting

De manier waarop er wordt geerfd heeft gevolgen voor de hoogte van de erfbelasting. Dit kan veel geld schelen.
Als je geld na laat aan een goed doel, dan wordt erover dat deel sowieso geen erfbelasting betaald. Goede doelen organisaties hoeven nl geen erfbelasting te betalen.

4. Een voogd benoemen

Als je kinderen krijgt, dan wil je zeker stellen, dat als je komt te overlijden, wie er voor je kinderen gaat zorgen. Dat heet een voogd. En die voogd kun je benoemen in je testament.

5. Een executeur testamentair aanwijzen

Een executeur testamentair is degene die benomet om je nalatenschap af te wikkelen. Vaak is dat de partner of mogelijk ook de kinderen. Maar je mag iedereen benoemen die je wil. Het kan een idee zijn om bijvoorbeeld een estate planner te benomen. Dan kies je voor een expert die verstand van zaken heeft. En die helpt dan het goed te regelen, zoals jij het wilt.

6. Bewind

Als je heel jong bent als je erft, dan weet je nog niet wat je met je erfenis wilt doen. Daarom willen (Groot)ouders graag voorkomen dat hun (klein)kinderen de erfenis al krijgen als ze nog jong zijn. Je kunt dan kiezen voor een bewind. Dan  zorg  je ervoor dat de erfenis wordt beheerd totdat het (klein)kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt, bijvoorbeeld 23 jaar.

7. Verplicht opeten van vermogen. Voorkomen dat de erfdelen van de kinderen moeten worden ‘opgegeten’

Als de erfdelen van kinderen nog niet worden uitgekeerd voorlopige bij de langstlevende partner terecht komen, dan kan het zijn dat die ouder het vermogen moet ‘opeten’, vanwege de kosten voor een langedurige Zorginstelling (WLZ).
In het testament kan een voorziening worden opgenomen, dat dit voorkomt.

8. Uw ex-partner uitsluiten als erfgenaam

Zelfs na een huwelijk kan een ex-partner nog erven van je.  Dat kan via de kinderen gaan die je samen hebt.

9. Bij een tweede huwelijk vermogen voor de kinderen veiligstellen

Je kunt voorkomen dat een erfenis naar een stiefouder gaat. En dan voorkom je dat een stiefouder de erfenis opmaakt, die eigenlijk voor het kind was bedoeld.
Ook kun je zorgen, dat de stiefouder wel voldoende middelen ontvangt om te zorgen voor je kind.

10. Een legaat opnemen

Een legaat is een bepaalde som geld, die je kunt nalaten. Je kunt bv een bepaald bedrag nalaten aan je kleinkinderen. Dat heet een legaat.

11 Nederlands recht kiezen

Dit kan van belang zijn als iemand een partner van buiten Nederland heeft of als een stel verschillende nationaliteiten heeft.

12. Bedrijfsopvolging regelen

Een ondernemer wil zijn bedrijfsopvolging regelen. Door de bedrijfsopvolging in het testament vast te leggen is duidelijk wat er met het bedrijf moet gebeuren na overlijden. Voor bedrijfsopvolging zijn bepaalde fiscale faciliteiten. Daar kun je dan gebruik van maken. 

Daarnaast kan de ondernemer met het oog op de voortzetting van de onderneming in zijn testament bepalen dat (andere) erfgenamen genoegen moeten nemen met uitbetaling van hun erfenis in termijnen.

13. Faillissement

Als je een kind hebt dat in de schuldsanering zit, dan is een erfenis ontvangen weinig zinvol. Met een testament kunt u voorkomen dat je erfenis in handen van de schuldeisers van je kind valt.

Heb je vragen over je testament of wil je meer weten over een testament, neem gerust contact op met ons kantoor.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van interessante weetje over Estate Planning? Meld je dan aan met uw mail adres.

Contact

Crabethstraat 69
2801 AM Gouda
Nederland

0182-531517
info@timvandasselaar.nl
www.GoedGeld.nl