01-11-2022

Wat doet de executeur testamentair?

In een testament wordt vaak aangegeven wie de executeur testamentair is en wat die mag doen om jouw nalatenschap af te wikkelen.
Maar hoe werkt dit nu precies?

Wat zijn de taken van een executeur?

De executeur regelt de erfenis in opdracht van de erflater. In het testament heeft de erflater de executeur testamentair benoemd. In de wet staat welke taken de executeur heeft. In het testament kan de overledene de executeur meer of minder taken hebben gegeven dan in de wet staan. In de wet staat omschreven waaruit de taken van de executeur testamentair kan bestaan.

Executeur staat in testament

In zijn testament kan de overledene hebben gezegd dat iemand executeur is. Dit is vaak een van de erfgenamen. Maar het kan ook iemand anders zijn, bijvoorbeeld een notaris. De executeur moet kiezen of hij deze taak wil of niet.

De overledene kan ook meerdere executeurs hebben gekozen, bijvoorbeeld de kinderen. 
De erfgenamen mogen niet zelf de erfenis niet regelen als er een executeur in het testament staat. Het kan zijn dat de erfgenamen het niet eens zijn met de executeur. Dan zullen ze in gesprek moeten en als ze er dan nog niet uitkomen, dan moeten ze uit eindelijk bij de rechter zijn. Die zal dan beslissen wie er gelijk heeft.

Wat kunnen de taken zijn van de executeur testamentair

In het testament zouden de taken moeten staan, maar dat is niet altijd duidelijk. Dan staat in de wet wat de taken van de executeur zijn:

 • Een boedelbeschrijving maken. Dit is een lijst van bezit en schulden.
 • Afwikkelen van de lopende zaken: huur opzeggen, abonnementen opzeggen, onderhouden van het huis en de tuin, Verkopen van effecten als het nodig, onderbrengen van huisdieren. 
 • Schulden betalen
 • Spullen verkopen als dat nodig is om schulden te betalen. De executeur bespreekt met de erfgenamen welke spullen hij van plan is te verkopen.
 • Uitleg geven over de inhoud van het testament aan de erfgenamen en uitleggen wat ze krijgen.

Veel mensen denken dat je altijd gebruik moet maken van een notaris bij de uitleg van een testament of de verdeling. Dat is niet zo. In feite mag een executeur alles doen. Een notaris is alleen nodig als er bijvoorbeeld onroerend goed van eigendom verandert. 

Informatieverstrekking aan erfgenamen

De executeur moet de erfgenamen uitleg geven hoe hij de erfenis gaat verdelen en wat hij allemaal heeft gedaan met betrekking tot de lopende zaken. Dit is verplicht en is dus een taak van de executeur testamentair. Hij moet alle vragen van de erfgenamen over de afwikkeling van de nalatenschap beantwoorden. En hij moet ook de stukken laten zien, zoals bankafschriften.

Einde van de taak van de executeur

Het werk van de executeur houdt op als:

 • de taken zijn gedaan
 • De maximale tijd is verstreken
 • hij overlijdt
 • hij zelf financiële problemen krijgt en in de schuldsanering komt, of failliet gaat
 • hij onder  curatele of bewind komt te staan
 • de erfenis moet worden vereffend, bijvoorbeeld na beneficiaire aanvaarding
 • de kantonrechter hem ontslaat
 • in het testament staat dat zijn taak stopt

Rekening en verantwoording

Tot slot moet hij ‘rekening en verantwoording’ afleggen aan de erfgenamen. Dat betekent dat hij een verslag met inclusief alle stukken waarin hij laat zien wat hij heeft gedaan. En hij uitleg geeft waarom hij sommige keuzes heeft gemaakt.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van interessante weetje over Estate Planning? Meld je dan aan met uw mail adres.

Contact

Crabethstraat 69
2801 AM Gouda
Nederland

0182-531517
info@timvandasselaar.nl
www.GoedGeld.nl